Als ik Sophie zie…….!!

31 januari 2018
Als ik Sophie zie…….!!

Toneelclub ERM

De Toneelclub Erm is al sinds het einde van het vorig jaar bezig met de repetities voor het nieuwe stuk. Het was eerst even spannend voor de club, want waar moeten de uitvoeringen dit jaar plaats vinden? Die locatie werd gevonden in de Bourgondische Boerderij van Route34. Na de jaarwisseling zijn de repetities wekelijks in het restaurant op het Ermerzand. Hier heeft de club een deel van het restaurant tot haar beschikking en dat bevalt uitstekend. Ook zijn deze week al provisorisch coulissen geplaatst voor de repetities. De Toneelclub speelt dit jaar een dol komisch stuk met als titel: ‘Als ik Sophie zie . . . . !’

De rolbezetting voor het stuk gaf aanvankelijk wat problemen maar ook deze zijn opgelost. Janet Katerberg maakt haar debuut bij de club en Regina Otten vervult als gastspeelster ook een rol. De rest bestaat uit Jan van Wijk, Marit Anholts, Gerrit Derks, Edwin Renting, Herman Hidding, Nanja Blaak, Roelof Ensing en Heidi Oldengarm. Karina Heijnen is souffleuse, Marrie Derks en Anna Renting verzorgen de grime en regisseur is Hammy Oldengarm. De uitvoeringen zijn op vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart. Kaarten voor al deze voorstellingen zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de familie Sikken aan de Dalerstraat 4, telefoon 0591-361896. Deze voorverkoop is op zaterdag 17 februari van half tien tot elf uur. Daarna op werkdagen en zaterdagen na 18.00 uur.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.