Zonneakker De Watering in de startblokken

30 januari 2018
Zonneakker De Watering in de startblokken

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft op 23 januari het besluit genomen om ruim 21 hectare grond in gebruik te geven aan Solarfields uit Groningen en Ecotecworld uit Coevorden. Beide partijen gaan op het terrein in het gebied De Watering (tussen Steenwijksmoer en Coevorden) aan de slag met het realiseren van één van de grotere zonneweides van Noord-Nederland. Met dit besluit wordt een belangrijke stap gezet voor het project dat goed is voor de duurzame elektriciteitsvoorziening voor zo’n 5.000 huishoudens.

Aandelen
Bewoners en bedrijven in Coevorden kunnen straks aandelen kopen in het project. De aandelen kosten €25 per stuk en om iedereen de kans te geven om hier aan mee te kunnen doen, mogen de inwoners in principe maximaal 20 aandelen per persoon kopen, dus voor €500. De aandelen worden naar verwachting in het najaar, voorafgaand aan de bouwfase, via een digitaal platform te koop aangeboden. De exploitanten geven later dit jaar meer informatie over het product, het rendement of over het kopen van de aandelen. Verantwoordelijk wethouder Jeroen Huizing is blij met de voortgang van het project: “Coevorden draagt met dit project enorm bij aan de CO2-besparing. Het project is bovendien goed voor de lokale economie, want met de deelname van Ecotecworld en de mogelijk voor bedrijven en bewoners om hierin te participeren, blijven de investeringen grotendeels lokaal. De exploitanten gaan tevens voorlichting geven aan scholen en werkervaringsprojecten opzetten. Dit hebben we in februari 2016 in een intentieovereenkomst afgesproken.”

Zonneakker De Watering
De zonneweide krijgt de naam Zonneakker De Watering en wordt aan de westzijde van de N34 tussen Steenwijksmoer en Coevorden aangelegd. Ecotecworld en Solarfields hopen in het najaar van 2018 te kunnen starten met de aanleg. Hiervoor is nog wel een aanpassing van het bestemmingsplan nodig en moet er een omgevingsvergunning worden verleend. Ook hierover heeft het college op 23 januari een besluit genomen. Binnenkort wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan binnen zes weken een zienswijze indienen.

Kosten
Voor het project is een totale investering van circa € 13 miljoen nodig. In het najaar van2017 hebben de exploitanten hiervoor al een subsidie Stimulering DuurzameEnergieproductie (SDE+) toegekend gekregen van de Rijksdienst voor OndernemendNederland (RVO).

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.