Persbericht obs de Piramide

29 november 2018
Persbericht obs de Piramide

Vorige
week dinsdag is er een informatieavond geweest voor alle ouders van obs de
Piramide te Erm. Hier is gesproken over het feit dat na de zomervakantie 2019 de
kans bestaat dat het leerlingenaantal onder de landelijke opheffingsnorm van 23
komt.

Mocht
dat het geval zijn, dan zal de school op 1 augustus 2020 haar deuren moeten
sluiten. Alle aanwezige ouders en leerkrachten spraken uit dat het een groot
verlies zou zijn voor het dorp Erm, als dit zou gebeuren.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.