Dorpsbelangen

Dorpsbelangen Erm is opgericht in september 1980. De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van de dorpen Erm en Achterste Erm en zijn bewoners te behartigen. Leden van de vereniging kunnen zijn alle inwoners van de dorpen Erm en Achterste Erm die de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt en een jaarlijkse contributie aan de vereniging betalen.

 

Het bestuur kent een brede vertegenwoordiging vanuit alle geledingen en organiseert de volgende activiteiten:

  • Uitgave Dorpskoerier 4x per jaar
  • Toneelavonden
  • Kaartavonden

Activiteiten vanuit de activiteitencommissie:

  • Eieren zoeken met Pasen
  • Dropping
  • Fietstocht

Activiteiten vanuit de archiefcommissie:

  • Beschikbaarstellen en tentoonstellen van archieven en foto’s
  • Jaarvergadering.

Het contact met de gemeente Coevorden bestaat uit de jaarlijkse openbare wijk en dorpenronde. Het college van B&W is dan aanwezig.

 

Het bestuur wordt gevormd door 7 bestuursleden uit Erm en Achterste Erm:

 

Voorzitter : Jaap van der Linden
Secretaris : Niske Hans
Penningmeester : Roelof Sikken
Alg. adjunct : Lia Renting
Bestuurslid : Janet Dobben
Bestuurslid : Gerrit Lamberts
Bestuurslid : Elly Rodenburg

  
E-mailadres:    dorpsbelangen@erm.nu

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.