Sociale teams op 5 januari van start in de gemeente Coevorden

Sociale teams op 5 januari van start in de gemeente Coevorden

Op 5 januari gaat de gemeente Coevorden van start met sociale teams. Deze teams behandelen vragen en aanvragen van inwoners in het sociaal domein, hierbij gaat het om maatschappelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, jeugdzorg en participatie. De teams werken gebiedsgericht en werken onderling zo goed mogelijk samen. Ze weten van elkaar wat er in een huishouden speelt en wie welke acties onderneemt.

Gebiedsgericht
De gemeente Coevorden werkt gebiedsgericht. De gemeente is ingedeeld in acht verschillende gebieden. Binnen deze gebieden is over het algemeen veel samenhang in wijken en dorpen. Daardoor is het makkelijker voor leden van het sociaal team om een gebied te leren kennen en gebruik te maken van de netwerken die er zijn. Zo organiseert de gemeente zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij uw huis.

Zelfredzaamheid
Door de veranderingen in de zorg en ondersteuning gaat de gemeente meer zelfredzaamheid van inwoners vragen. Wanneer een inwoner een aanvraag voor een voorziening doet, gaat het sociaal team eerst kijken welke mogelijkheden iemand zelf heeft. Soms is een steuntje in de rug voldoende om iets zelf weer te kunnen en hoeft er geen dure voorziening aangeschaft of betaald te worden. Als de inwoner zelf niet voldoende kan, en ook in de omgeving is er geen oplossing, dan gaat het sociaal team kijken welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

Contact met het sociaal team
Met ingang van 5 januari gaan de sociale teams van start. Voor al uw vragen over maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatie kunt u terecht bij het sociaal team. U kunt in contact komen met het team door te bellen met 14 0524, te mailen naar info@coevorden.nl of een bezoek te brengen aan de balie in het gemeentehuis Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden.