Vraag aan het sociaal team van de gemeente Coevorden

Vraag aan het sociaal team van de gemeente Coevorden

Mijn kind ontvangt zorg en ondersteuning, wat gebeurt er in 2015?

De gemeente Coevorden gaat werken met sociale teams. In deze teams werken verschillende consulenten samen, bijvoorbeeld een jeugdconsulent en een Wmo-consulent. Bij het team kunt u terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Ook behandelen zij aanvragen voor voorzieningen.

Mijn kind ontvangt jeugdhulp, wat gebeurt er in 2015?
U kunt op verschillende manieren zorg en ondersteuning ontvangen voor uw kind. Bijvoorbeeld in de vorm van een PGB of zorg in natura. Met ingang van 1 januari 2015 is de jeugdhulp een taak van de gemeente. Ontvangt u zorg door middel van een PGB? Dan heeft u inmiddels een brief ontvangen waarin meer informatie staat over 2015.

Krijgt uw kind zorg in natura voor jeugd-AWBZ, jeugd-GGZ of jeugdzorg-plus?
Dan heeft u nog geen bericht van ons ontvangen. In verband met de privacy beschikt de gemeente op dit moment niet over uw gegevens. Waarschijnlijk heeft u van de organisatie die de zorg aan uw kind verleend, wel bericht ontvangen over de veranderingen. Wij willen u ook graag via deze weg zelf informeren.

De gemeenten in Drenthe hebben samen met de zorgaanbieders afspraken gemaakt over de jeugdhulp na 1 januari 2015, om te garanderen dat u ondanks de veranderingen een garantie heeft op zorg. Dit betekent dat uw kind, zolang de indicatie loopt, de zorg en ondersteuning krijgt die uw kind op dit moment ook krijgt. Loopt uw indicatie door tot na 1 januari 2016? Dan geldt dat u tot 31 december 2015 uw zorg en ondersteuning houdt.

Nieuwe indicatie
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp. Dit betekent dat de gemeente waar u woont, bepaalt of uw kind een nieuwe indicatie krijgt. In het sociaal team werkt een jeugdconsulent die met u en uw kind spreekt over de persoonlijke situatie van uw zoon of dochter. Welke problemen ervaart u? Hoe heeft u de zorg nu geregeld? Wat kunt u zelf of met hulp van anderen oplossen en waar hebt u ondersteuning nodig van de gemeente? Als blijkt dat uw kind ondersteuning of zorg nodig heeft, krijgt u een indicatie vanuit de Jeugdwet. Deze indicatie gaat in op het moment dat uw huidige indicatie afloopt. De jeugdconsulent werkt voor de gemeente en is een professional met ervaring in de jeugdhulp.

Vragen
Heeft u nog vragen? U kunt contact opnemen met de gemeente Coevorden via telefoonnummer 14 0524, e-mailadresinfo@coevorden.nl, postadres Postbus 2, 7740 AA Coevorden of aan de balie in het Klantcontactcentrum, Kasteel 1 te Coevorden.