Vraag aan het sociaal team

Vraag aan het sociaal team

De gemeente Coevorden gaat werken met sociale teams. In deze teams werken verschillende consulenten uit het sociaal domein samen, bijvoorbeeld een jeugdconsulent en een wmo-consulent. Bij het team kunt u terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Ook behandelen zij aanvragen voor voorzieningen. Mijn eigen bijdrage is veel hoger dan vorig jaar, hoe kan dit? Als u een chronische ziekte of beperking heeft, dan heeft u mogelijk veel zorgkosten. Hiervoor bestond de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Via deze wet kreeg iedereen die een bijdrage betaalde voor zorg aan CAK een korting op de eigen bijdrage voor zorgkosten. Deze korting, van 33% werd automatisch verrekend. In 2014 is deze tegemoetkoming afgeschaft. Hierdoor is uw eigen bijdrage vanaf volgend jaar mogelijk hoger. Ontving u in het verleden deze tegemoetkoming, dan gaat uw eigen bijdrage in 2015 met ongeveer 33% omhoog.