Wijzigingen afvalinzameling rond Kerst

Wijzigingen afvalinzameling rond Kerst

Tijdens de kerstdagen wordt geen afval ingezameld. Ook de milieustraten zijn deze dagen gesloten.

Wijzigingen
– De inzameling van GFT-afval in week 52, van 22 tot en met 26 december, vervalt.
– De inzameling van plastic verpakkingsafval op vrijdag 26 december verschuift naar 
maandag 29 december.

Door deze wijzigingen in de huisvuilinzameling kan het tijdstip van inzamelen afwijken van het gebruikelijke inzameltijdstip. Daarom is het van belang dat de containers en het plastic afval vanaf 7.00 uur aan de weg staan.

Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Coevorden.

Wijzigingen afvalinzameling rond Kerst