Leger des Heils in Ontmoetingskerk te Sleen

Leger des Heils in Ontmoetingskerk te Sleen

Op 2 juli 1865 richtte William Booth in Londen de Salvation Army op. En al werden ze aanvankelijk op straat bekogeld met straatvuil, rotte eieren en dode ratten waren er 3 jaar later in Londen al 13 evangelisatie-posten. Daarna verspreidde het Leger zich over de wereld en wordt het nu alom gerespecteerd. De reden daarvan is duidelijk: Overal zet het Leger zich in voor mensen in uitzichtloze situaties: daklozen, verslaafden, prostituees, eenzame en ontspoorde mensen. Het wordt dan ook niet voor niets wel het “kerkgenootschap met de opgestroopte mouwen” genoemd.

De werkgroep Vorming en Toerusting van de Prot.Kerk te Sleen heeft Ton Mostert van het Leger des Heils uitgenodigd om over “zijn” Leger des Heils te vertellen. Hoe staat ze in de hectische wereld van nu, waarin de menselijke problemen alleen maar groter lijken te worden? Wat drijft hen om onvermoeibaar met hun werk door te gaan?

Er zal volop gelegenheid zijn om met Ton Mostert in gesprek te gaan.

Datum:  5 februari 2015
Plaats :  Ontmoetingskerk Sleen
Aanvang:  19.30 uur