Unieke collectie prenten

Unieke collectie prenten

 Vanaf 24 januari is in het Stedelijk Museum Coevorden de tentoonstelling ‘Coevorden in de oorlogspers van de zeventiende eeuw’ te zien met historieprenten uit de geschiedenis van Coevorden. Niet eerder is er zo’n grote collectie historieprenten tegelijk te zien geweest, een unieke tentoonstelling dus voor liefhebbers van prenten, drukkunst en de historie van Coevorden.

Zoals de persfotograaf tegenwoordig, trokken in de zeventiende en achttiende eeuw tekenaars met de vloot of legers mee om krijgsgeschiedenissen in beeld als nieuwsbericht vast te leggen. De historieprenten die zij maakten vormden de verslaglegging van belangrijke gebeurtenissen als belegeringen, zeeslagen, overstromingen of branden. In toenmalig bekende grafische technieken van houtsneden, etsen en gravures en in de 19e eeuw bovendien in lithografie werden hun producten los, al of niet voorzien van uitleggende tekst, verkocht aan belangstellenden. Ook werden deze prenten als illustraties in geschiedenisboeken opgenomen.

In de expositie zien we in oude grafische technieken afgebeeld, wat zich in twee voor Coevorden belangrijke krijgsperioden tussen vriend en vijand heeft afgespeeld. De prenten laten de gebeurtenissen zien in Coevorden in de Tachtigjarige oorlog en in het Rampjaar 1672 en het daaropvolgend jaar 1673. De verschillende prenten belichten de gebeurtenissen ieder op hun eigen manier en bieden inzicht op hoe men in die tijd de gebeurtenissen beleeft moet hebben.

Druktechnieken
In samenwerking met het Drukkerijmuseum uit Meppel wordt in de tentoonstelling ook de techniek achter de prenten uitgelicht. Ook worden er een aantal keer demonstraties gegeven waarin de bezoeker zelf papier kan scheppen en diverse druktechnieken worden gedemonstreerd. De eerste demonstratie zal plaatsvinden op 14 februari.

Randprogramma
Naast de demonstraties worden er ook lezingen georganiseerd. Meer informatie hierover zal gepubliceerd worden op de website www.museumcoevorden.nl.

Coevorden