Wanneer komt de burgemeester op bezoek?

Wanneer komt de burgemeester op bezoek?

Bij huwelijksjubilea vanaf 60 jaar iedere vijf jaar en bij jarigen vanaf 100 jaar komt de burgemeester op bezoek als het echtpaar of de jarige daar prijs op stelt. Als de jubilarissen dat wensen wordt ook de pers ingelicht voor een artikel met foto in de lokale en regionale bladen. De gemeente neemt hierover contact op met het echtpaar of de jarige.

Huwelijken
Wanneer u 60 of 65 jaar getrouwd bent ontvangt u een felicitatiebrief van het Koninklijk huis en de Commissaris van de Koning in Drenthe. Bij een 65-jarig huwelijk ontvangt u daarnaast ook een telegram van het Koninklijk Huis. De gemeente Coevorden stuurt een taart en indien u dat op prijs stelt krijgt u bezoek van de burgemeester die een boeket bloemen mee neemt. Wanneer de burgemeester is verhinderd krijgt u bezoek van de locoburgemeester. Ook kan de lokale en regionale pers worden uitgenodigd als u dat wenst.

Wanneer u 70 jaar getrouwd bent wordt er een felicitatiebrief van het Koninklijk Huis naar de gemeente gestuurd met het verzoek een taart of een bloemstuk met bijgevoegd de felicitatiebrief namens het Koninklijk Huis te bezorgen. De burgemeester komt op verzoek van het echtpaar langs.

Bij een 75-jarig huwelijk kunt u wanneer u dat wilt naast het bezoek van de burgemeester ook bezoek krijgen van een kamerheer van de koning. Net als bij een 60 of 65 jarig huwelijk krijgt u bloemen en een taart en schakelt de gemeente bij een 70 of 75-jarig huwelijk als het echtpaar dat wil de lokale en regionale pers in.

Jarigen
Wanneer u 100, 105 of 110 jaar wordt krijgt u van het Koninklijk Huis en de Commissaris van de Koning in Drenthe een felicitatiebrief. De gemeente Coevorden vindt elk jaar dat erbij komt na de leeftijd van 100 jaar bijzonder. Vandaar dat er door de gemeente vanaf de leeftijd van 100 jaar ieder jaar aandacht wordt geschonken aan verjaardagen. U ontvangt vanaf 100 ieder jaar een taart en een boeket bloemen. Net als bij huwelijksjubilea ontvangt de jarige het boeket uit de handen van de burgemeester en wordt de lokale en regionale pers ingelicht als de jarige daar prijs op stelt.