Verdubbeling N34

2 februari 2018
Verdubbeling N34

Beste dorpsbelangen / EOP’s,

Graag wil ik jullie via deze weg informeren over de inloopbijeenkomsten die de provincie zal organiseren in het kader van de verdubbeling van de N34. Deze zullen gehouden worden op 6 en 7 maart 2018. Tijdens de inloopbijeenkomsten willen we onder andere het volgende laten zien aan iedereen die daar geïnteresseerd in is:

– Uitgewerkt ontwerp, inclusief 3d-verbeeldingen

– Landschapsplan

– Natuur

– Archeologie

– Scholing / educatie

– Etc.

Zoals ook bij de vorige inloopbijeenkomsten zouden wij ook graag weer van de gelegenheid gebruik maken om, naast de reguliere kanalen (lokale kranten etc), jullie nieuwsbrieven / krantjes te gebruiken om geinteresseerden uit te nodigen voor de inloopbijeenkomsten. Een uitnodigende tekst volgt binnenkort.

Bij vragen hoor ik het graag!

Met vriendelijke groeten,

Namens het projectteam verdubbeling N34

Maarten Duisterwinkel

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.