N376 bij Sleen mogelijk 80 kilometer weg

5 juni 2018
N376 bij Sleen mogelijk 80 kilometer weg

De provincie Drenthe is van plan om de maximumsnelheid op de N376 ter hoogte van Sleen te verhogen van 60 naar 80 kilometer per uur. Het betreft het wegdeel tussen de Beegmeerweg aan de noordzijde en de rand van de woonbebouwing nabij de Langakkerweg aan de zuidzijde.

Dit betekent dat de provinciale weg vanaf de ijsbaan bij Sleen tot Noord-Sleen weer een 80 kilometer zonder drempels wordt.

Verkeerstellingen
Op grond van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op diverse wegvakken van de N376 en aansluitende wegen zijn verkeerstellingen uitgevoerd tussen 10 en 28 januari.

Conclusie van dit onderzoek is dat de geluidsbelasting ten gevolge van de snelheidsverhoging zonder maatregelen toeneemt met gemiddeld 21⁄2 dB. “Een dergelijke toename is niet wenselijk. Met het toepassen van geluidsreducerend wegdek wordt de toename inclusief de autonome verkeersgroei gecompenseerd en is er zelfs sprake van een beperkte afname van geluid.”


De provincie Drenthe wil de maximumsnelheid op het rode wegdeel verhogen

Verkeersveiligheid
De besturen van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn, Noord-Sleen en Erm-Achterste Erm zijn tijdens een bijeenkomst ingelicht over de plannen. Zij willen liever dat de N376 op dit gedeelte, gezien onder meer de verkeersveiligheid, een 60 kilometer weg blijft. Dit blijkt uit een bericht op Erm.nu.

Rapportages
Via de website van de provincie Drenthe zijn de volgende documenten over het onderzoek te vinden:
– Eindrapport snelheidsverhoging N376 Sleen
– Verkeerstellingen Sleen januari 2018

Lees ook: Provincie onderzoekt verkeersstromen Sleen (27 januari 2018)

03 juni 2018

Bron: Sleenweb

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.