Tegenstanders plannen N376 bezoeken massaal informatieavond

11 juli 2018
Tegenstanders plannen N376 bezoeken massaal informatieavond

 De provincie rekende op zo’n veertig belangstellenden voor de informatieavond over de plannen voor de N376, waarbij de maximumsnelheid wordt verhoogd en verkeersdrempels verdwijnen. Uiteindelijk kwamen dinsdag veel meer geïnteresseerden -met name tegenstanders van de plannen- opdagen.

Gezien de verwachtingen was gekozen voor een kleine zaal in MFC De Brink en zo ontstonden niet alleen verhitte discussies, maar was het ook bloedheet in het zaaltje. Vertegenwoordigers van de provincie gaven uitleg en ook gedeputeerde Henk Brink was aanwezig.

De provincie Drenthe is van plan om de maximumsnelheid op een deel van de N376 -de weg die onder meer langs Erm, Sleen en Schoonoord gaat- te verhogen van 60 naar 80 kilometer per uur. De provincie vindt, dat dat past bij het karakter van de weg. Dorpsbelangen Erm/Achterste Erm, Sleen/Diphoorn en Noord-Sleen en de gemeenteraad hebben daarover hun zorgen kenbaar gemaakt bij de provincie.

Tijdens de bijeenkomst werden de tekeningen aandachtig bestudeerd en werd volop gediscussieerd door met name de tegenstanders van de plannen. Gevreesd wordt, dat de verkeersveiligheid wordt verminderd. Er is ook verbazing, want tien jaar geleden werd de weg juist heringericht om de verkeersveiligheid te bevorderen door aanleg van rotondes en drempels.

Brink denkt na de zomer een besluit te nemen nadat hij eerst om tafel is geweest met de verenigingen van Dorpsbelang.

(Informatieavond Sleen. © Esselien de Groot Taaltotaal Emmen.nu)

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.