B&W op bezoek in Erm

4 december 2018
B&W op bezoek in Erm


Het bestuur van Dorpsbelangen ontving op woensdag 28 november 2018 de burgemeester, wethouder Joop Brink en enkele ambtenaren. Zij wilden horen wat er allemaal in Erm gebeurt. Diverse gasten kwamen inspreken.

Directeur van basisschool De Piramide, Astrid Eenkhoorn gaf uitgebreid informatie over het leerlingenaantal en de waarschijnlijk niet te voorkomen sluiting van de school in 2020. Dat zal een groot verlies voor het dorp zijn.

De weg rond Sleen (N376) krijgt mede door de inspanning van ons dorpsbestuur een extra rotonde, een uitvoegstrook en bushaltes met een uitwijk. Ingeborg Wind gaf een presentatie over de situatie op de N376 door Achterste Erm. Enkele omwonenden hebben een gesprek gehad met gedeputeerde Henk Brink, die hen heeft opgezocht. Wethouder Jeroen Huizing zal samen met hem het probleem verder onderzoeken.

De Wienbargsteeg krijgt van Oostereind tot de Oude Rijksweg aan beide kanten een berm van grasbetontegels. Inwoners gaan dat project zelf uitvoeren, begin volgend jaar. De gemeente betaalt de kosten en houdt het toezicht.

Dankzij het stimuleringsfonds kunnen er twee picknickbanken worden geplaatst: een in Achterste Erm en een in de Hoekergoorn. Verder werkt de archiefcommissie aan een historische pandenroute door onze dorpen.

Oud-wijkverpleegkundige Tineke Overberg geeft uitleg over de aanpak van de eenzaamheidsproblematiek in onze dorpen. Kunnen wij helpen om eenzaamheid terug te dringen? Zij probeert met Maatschappelijk Welzijn een plan uit te werken.

Het dorpsbudget voor 2017 is nagenoeg op gebruikt. Het budget voor 2018 is toegekend. Er zijn al welkomborden in Achterste Erm geplaatst. Er is nog geld voor ideeën vanuit de bevolking!

In 2021 is Erm samen met Sleen aan de beurt voor vervanging van de openbare verlichting.

Komend jaar is er weer een grote snoeironde van de bomen. Als de bouwers van het Paasvuur takken willen hebben moet dat beter gecommuniceerd worden met de gemeente.

Op het Ermerzand wordt voor het tweede jaar gebruik gemaakt van de Huiskamer door de toneelvereniging. Op donderdagmiddag wordt er jeu de boules gespeeld op het Ermerzand. Inwoners van Erm en Achterste Erm mogen hiervan een maand lang gratis gebruik maken om te zien of ze het leuk vinden. Ook voor de inwoners van Erm en Achterste Erm is het dan mogelijk om met een jaarabonnement van 100 euro per gezin dagelijks gebruik te maken van het zwembad en de beperkte fitnessruimte. Het Ermerloo geeft aan de gemeentevertegenwoordigers mee dat ze graag meer permanente bewoning willen om verloedering tegen te gaan.

De Stichting Ronde van Erm wil graag een bank doneren en plaatsen op de hoek van De Hoek/Dalerstraat. Het bankje dat er nu staat mag verplaatst worden naar de Jongbloedvaart.

Inwoners van Achterste Erm zouden graag een scherm geplaatst zien op het viaduct over de N34 in verband met lampen die in huiskamers schijnen over het weiland heen.

Er is veel besproken. Er gebeurt dan ook veel in onze dorpen!

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.