Snoeiwerkzaamheden Erm van 7 tot 12 januari 2019

9 januari 2019
Snoeiwerkzaamheden Erm van 7 tot 12 januari 2019

Snoeiwerkzaamheden Erm van 7 tot 12 januari 2019

In het jaarlijks overleg tussen college van B&W en DB Erm is er  toegezegd dat er gesnoeid gaat worden in Erm. En daar zijn ze nu mee begonnen!

Waar worden de gemeentelijke bomen gesnoeid:

De Hoek, Molenweg, De Brinken, Dalerstraat, Harstakker, Oosterlangen

(brinkje voor café) en Oostereind.

Welke snoeiwerkzaamheden bij de oude bomen kunt u verwachten:
probleem takken wegnemen en zorgen voor een takvrije zone boven de weg van 5,5 meter.

Bij de jongere bomen bestaan de snoeiwerkzaamheden uit o.a. het snoeien in de tijdelijke kroon en het verwijderen van probleem takken. Tevens zorg dragen voor een takvrije zone boven de weg van 4,5 meter.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.