Gemeente Coevorden stelt 168.676 euro beschikbaar voor bevorderen gezondheid en gezonde leefstijl Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’

21 februari 2019
Gemeente Coevorden stelt 168.676 euro beschikbaar voor bevorderen gezondheid en gezonde leefstijl Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’

Inwoners van Coevorden die een idee hebben dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, komen mogelijk in aanmerking voor subsidie uit het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’.

De gemeente sluit hiermee aan bij andere ontwikkelingen en initiatieven rond gezondheidsachterstanden. Zo is er het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’ en zijn er zogenaamde ‘Brede Impuls-gelden’.Daardoor heeft Coevorden in totaal voor 2019 168.676 eurosubsidie beschikbaar.VoorkomenIn de komende jaren is het voorkomen van problemen een belangrijk thema. Samen met partners zoals huisartsenen zorg-en welzijnsaanbieders,werkt de gemeente aan concrete plannen.De doelstellingen van het stimuleringsprogramma‘Gezond in Coevorden’sluitenhier mooi op aan. ‘Gezond in Coevorden’ is onderdeel van de uitvoering van het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 ‘Samen Krachtig’ en sluit aan bij de pilot ‘Preventie en zorg’.Op gang brengenWethouder Joop Brink: ‘De levensverwachting in onze gemeente ligt zeven jaar lager dan het landelijke gemiddelde. Dat willen we structureel veranderen. De afgelopen twee jaar hebben we al veel mooie initiatievenondersteund die bijdragen aan een betere gezondheid in Coevorden. De trainingsprogramma’s voor Diabetes2 en COPD, de activiteiten binnen ‘Meer bewegen voor ouderen’ en ‘Swim2Play’ zijn daar voorbeelden van. Met dit stimuleringsprogramma willen we initiatieven die structureel bijdragen aan een gezonder Coevorden op gang brengen.Ik nodig inwoners van harte uit om met ideeën te komen! ’ MinisterieDe subsidie is mogelijk door bijdragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie wil gezondheidsverschillenverkleinen en gezondheid en een gezonde leefstijl te bevorderen.Subsidie aanvragenWie een idee heeft of een project dat gericht is op het bevorderen van de gezondheid en een gezonde leefstijl, kan subsidieaanvragen. De voorwaarden en een aanvraagformulier staan op www.coevorden.nl/gezond-in-coevorden. ____________________________________________________

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.