Persbericht obs de Piramide

1 februari 2019
Persbericht obs de Piramide

Woensdagavond 30 januari jl. vond op obs de Piramide in Erm een informatieavond plaats over de toekomst van de school. Ouders konden tot vorige week aangeven of hun kind nog het schooljaar 2019-2020 op de Piramide zou blijven.

Nu blijkt dat een deel van de kinderen eind van dit schooljaar gaat uitstromen naar een andere school, is het geen haalbare kaart om nog door te gaan. Dit betekent dat op 12 juli obs de Piramide voorgoed haar schooldeuren zal sluiten.

Ook is er gesproken over een fusie met obs de Akker in Sleen. Alle aanwezig ouders hebben de MR de goedkeuring gegeven om dit traject te gaan opstarten.

“De sluiting van de school is een gevolg van een tekort aan leerlingen. Niet omdat er geen goed onderwijs wordt gegeven”, aldus directeur Astrid Eenkhoorn. Hiermee weerlegt ze de uitspraken die zijn gedaan inzake het besluit in de gemeenteraad van afgelopen week. “Juist doordat er zoveel individuele aandacht is voor alle kinderen, is er sprake van een zeer hoge kwaliteit van het onderwijs.”

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.