Vergadering Dorpsbelangen

11 februari 2019
Vergadering Dorpsbelangen

Samenvatting notulen vergadering 12-12-2018

Actiepunten

Omdat er nieuwe welkomsfolders besteld moesten worden is er kritisch gekeken naar de tekst. De tekst is iets aangepast en ziet er prachtig uit.

Er is een aanvraag ingediend voor sponsering bij de Rabobank bij het Rabobankprojectenfonds, deze is goed gekeurd.

Evaluatie Wijk en Dorpenronde

De verkeerssituatie in Achterste Erm is nogmaals besproken. De Boerdijk als wel de doorgaande weg door Achterste Erm richting Dalen. Hier wordt door de provincie en gemeente aan gewerkt en er wordt op terug gekomen. Ook is er aandacht voor de kwaliteit van de doorgaande weg en de bermen in Achterste Erm.

Projecten voor het Dorpsbudget kunnen altijd ingediend worden, het Ermerzand gaat een aanvraag indienen voor een AED op het Ermerzand.

Tijdens de wijk en dorpenronde is gevraagd of het mogelijk is om groenblijvende struiken te plaatsen op het viaduct richting Achterste Erm. Dit in verband met inschijnende lichten richting de huizen.

Paasvuur

Om een Paasvuur te mogen bouwen is er de beleidsregel aanwijzingsvoorwaarden plaatsen paasvuurbulten. Deze schrijft voor dat de afstand tussen een rijksweg (A-weg), een provinciale weg(N-weg), waterweg en spoorweg en de paasbult minimaal 500 meter moet zijn. Ook moet de afstand tussen een rietgedekt pand en de paasbult minimaal 200 meter zijn. En de afstand tussen heide, veen en andere natuurgebieden moet minimaal 100 meter van de paasbult zijn. Helaas is de afstand naar de N34 280 meter. De bouwers van het paasvuur zijn nog in overleg met de gemeente hoe verder.

Voortgang van lopende zaken,

Aan de berm van de Wienbargsteeg wordt druk gewerkt.

Tijdens het 2de deel op de jaarvergadering wordt uitleg gegeven over de vorderingen van de glasvezel. Er wordt gehoopt op een grote opkomst.

De nieuwjaarsreceptie, is inmiddels geweest en was weer zeer geslaagd.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.