Wienbargsteegjournaal 10

12 februari 2019
Wienbargsteegjournaal 10

Vrijdag 8 februari is het weggedeelte van de Wienbargsteeg, waar wij als inwoners zelf de berm hebben verstevigd,  opgeleverd. De toezichthouder namens de gemeente Jan Olthof heeft de weg geïnspecteerd en daarbij is door Jans Elling het volgende proces verbaal opgesteld:

Het werk is uitgevoerd door bewoners uit het dorp en onder toezicht van de gemeente

Coevorden.

Nog uit te voeren werkzaamheden

1 Berm gelijk of lager maken

2 Grote stukken puin verwijderen en afvoeren

3 Inzaaien berm

4 Borden zachte berm plaatsen

5 Afvoeren wegafzetting

6 Bankje hoger aanbrengen en houten planken vervangen

7 Prullenbak hoger plaatsen en houten paal vervangen

Opmerking algemeen: opzichter sprak waardering uit dat het werk netjes en met vrijwilligers is

uitgevoerd.

De wegafzetting is op maandag afgevoerd en de weg is weer open. Donderdag a.s. 14 februari zullen voor de laatste maal vrijwilligers de bermen aanharken en het laatste puin verwijderen en afvoeren. Er is mooi weer voorspeld. Bij mooi weer hopen we op Valentijnsdag ons weer in te zetten voor het dorp, waarvan we met elkaar houden.

Jaap van der Linden (namens Dorpsbelangen).


Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.