Neutieschieten

1 april 2019
Neutieschieten

Senioren Belang Sleen e.o. organiseert:   N e u t i e s c h i e t e n. om de ”Jan Heeling Wisselbokaal”.     
18 april in De Schoel, aanvang 14.00 uur.                              

Pasen is dit jaar op 21 en 22 april en traditiegetrouw houden we in de week daarvoor onze gezellige middag ”Neutieschiet’n” in de Schoel te Sleen.                                                                       

We houden dit op donderdagmiddag 18 april en beginnen zoals altijd om 14.00 uur en eindigen zo rond 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom op deze sportieve- en gezellige middag. Vorig jaar zijn we gestart met de “Jan Heeling Wisselbokaal” welke voor de eerste keer werd overhandigd aan de winnaar Henk Brouwer. Om mee te doen vragen wij van de deelnemer een entree van € 5,00 Hiervoor krijgt men 2 x koffie en een consumptie. Noteer deze datum alvast in uw agenda of op de kalender. U denkt misschien :”’t Lijkt me best leuk, maar ik ken de spelregels niet”. Voor we beginnen nemen we de spelregels nog even met u door. Ook nu weer staat de activiteitencommissie garant voor enkele mooie prijzen. We doen ook altijd een beroep op enkele leden om te assisteren bij het  tellen en doorgeven van de scores en het opnieuw op rij zetten van de walnoten. Kom naar deze gezellige middag. ’t Is inmiddels een traditie geworden zo vlak voor  Pasen.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.