Gemeente werkt met man en macht aan bestrijding eikenprocessierups

29 juni 2019
Gemeente werkt met man en macht aan bestrijding eikenprocessierups

De gemeente werkt momenteel met man en macht aan de bestrijding van de eikenprocessierups (EPR). De bestrijding ervan wordt echter bemoeilijkt door het warmere weer, waardoor de rups zich zeer snel kan ontwikkelen, en door het gebrek aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bestrijden van de rups. In heel Nederland, en dus ook in de gemeente Coevorden, is de overlast hierdoor zeldzaam groot. Om de overlast en eventuele gezondheidsklachten zoveel mogelijk te beperken, werkt de gemeente vanaf vandaag volgens een nieuwe prioritering. 


Prioriteit 1
Eerste prioriteit betreft het verwijderen van de EPR nesten op kwetsbare locaties, zoals scholen, kinderdagverblijven, winkelcentra, buitensport accommodaties en evenemententerreinen. Daarna worden binnen de grenzen van de bebouwde kom van iedere kern de EPR nesten zoveel mogelijk verwijderd. 
Prioriteit 2
Nadat uitvoering is gegeven aan de eerste prioriteit én nog capaciteit beschikbaar is, komen de volgende locaties qua bestrijding in beeld: 
*Vastgestelde schoolroutes in het buitengebied
*Overige fietspaden en wegen in het buitengebied
Voor beide locaties geldt dat EPR nesten tot een hoogte van zes meter worden verwijderd om contact zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk komt het resterende buitengebied in beeld. Bij dit laatste gaat het specifiek om woningen, kuilvoerbulten en paardeweides. Op deze plekken worden de nesten verwijderd in een straal van tien meter. Naast de EPR bestrijding van de gemeente is het belangrijk dat inwoners ook alert zijn en blijven. Het advies hierin is om zoveel mogelijk eikenbomen en routes met rood-wit waarschuwingslint te vermijden. In het geval dat dit niet mogelijk is, draag dan bedekkende kleding. Daarnaast is het belangrijk om de EPR niet zelf te bestrijden door bijvoorbeeld het gebruik van haarlak,(gas)branders, scheppen en bezems. De EPR verliezen hierdoor hun brandharen, waardoor juist meer risico op aanraking bestaat.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.