Erm praat mee over plan voor De Piramide

27 juli 2019
Erm praat mee over plan voor De Piramide

Openbare basisschool (obs) De Piramide in Erm sloot onlangs voorgoed de deuren. Maar wat nu? ,,Op een dorpshuis in de school zitten wij niet te wachten.’’

Moeten er appartementen in het huidige gebouw komen? Of is het beter om het hele pand tegen de vlakte te schuiven en dan iets nieuws te bouwen? Moet de voormalige Piramide een maatschappelijke functie krijgen met bijvoorbeeld wonen en werken?

Nu de openbare basisschool in Erm op slot is gedraaid, ontkomt de gemeente Coevorden er niet aan om hier over na te denken. Zeker is dat de gemeente Dorpsbelangen Erm nauw bij dit proces betrekt. Deze week zaten beide partijen om tafel. In september gebeurt dit weer.

De Piramide sloot vanwege leerlingengebrek: nog 25 het laatste jaar en nieuwe aanwas bleef uit. De sluiting betekent dat voor het eerst sinds de zeventiende eeuw geen les meer wordt gegeven in Erm.

Binnenkort draagt de stichting Arcade de school op de hoek Dalerstraat/Bakkersteeg over aan de gemeente. Het pand dateert van 1979 en in het jaar 2000 werd er nog een lokaal bijgebouwd.

Dorpsbelangen Erm wil het pand niet als dorpshuis. ,,Daar is het dorp te klein voor. In Erm en Achterste Erm samen wonen zo’n vierhonderd mensen. Met het Ermerzand en Ermerstrand erbij kom je op het dubbele’’, zegt voorzitter Jaap van der Linden. Hij wijst op plaatselijke horecabedrijven waar Dorpsbelangen en andere clubs prima terechtkunnen. Wonen in of op de plek van de school ziet Dorpsbelangen als serieuze opties, net als de combinatie van wonen en werken of een maatschappelijke functie. Uit een enquête blijkt dat de meeste inwoners van Erm het perceel een woonbestemming willen geven.

Van der Linden: ,,De vraag voor wie: gezinnen, ouderen, jongeren? Uit de enquête blijkt dat de meningen verdeeld zijn. Kies voor je voor kleinschalig wonen voor ouderen, dan kunnen zij in Erm blijven wonen en bevorder je de doorstroming op de woningmarkt.’’

Dorpsbelangen heeft plaatselijk aannemer Buursema en een makelaar benaderd voor advies. ,,We maken graag gebruik van deze kenners om ons te informeren.’’

Van der Linden benadrukt dat Dorpsbelangen de enquête als raadpleging ziet, niet als een referendum. ,,We betrekken de bevolking nadrukkelijk bij het vervolgtraject.’’ Wat er gebeurt, bepaalt uiteindelijk de gemeente. ,,Dat die de mening van de bevolking belangrijk vindt, doet ons deugd.’’

( Bron: Jan Willem Horstman DVHN.)

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.