Kerkenpad 2019

18 juli 2019
Kerkenpad 2019

 


In de Dorpskerk van Sleen wordt op donderdag 1 augustus van 10.00 tot 16.00 voor de 33e keer al weer een “Klein Kerkenpad” georganiseerd. Dit is ook mede een initiatief van zes andere Protestantse kerken in deze regio, t.w.:
• Ned. Herv. Kerk te Zweeloo;
• Ned. Herv. Kerk te Oosterhesselen;
• Geref. Kerk te Aalden;
• Prot. Evangelisatiever. in Geesbrug;
• Vrijgemaakte Geref. Kerk te Gees en
• Ned. Herv. Kerk te Dalen.

De gemeenten stellen deze dag hun kerk ter bezichtiging open. Het is dan de bedoeling dat men te fiets of met de auto of wat voor vervoermiddel dan ook een bezoek kan afleggen aan de onderscheiden kerken. Iedere kerkelijke gemeente organiseert wel iets speciaals, meestal in de vorm van een kleine tentoonstelling. In voorkomende gevallen wordt het orgel ook bespeeld.

Gedurende deze dag zijn in de Dorpskerk werken van mevr. Gerda Kloek-Mol uit Ter Apel te bezichtigen.
Zij schildert werken die thematisch zijn geïnspireerd op de Bijbel, Psalmen of Liederen.

Zoals te doen gebruikelijk wordt Klein Kerkenpad om 16.30 uur afgesloten met een vespers door onze kerkelijk werker mevr. Erika van der Laan in de Dorpskerk van Sleen. Een vespers in de vorm van een middaggebed.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.