Veel animo voor boekenmarkt in Ons Centrum

23 juli 2019
Veel animo voor boekenmarkt in Ons CentrumDe Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen organiseert jaarlijks de traditionele tweedehands boekenmarkten. De eerste boekenmarkt van dit jaar werd op woensdag 17 juli gehouden.

Op 20 juli volgde de tweede (waarvan verslag). Daarna volgen er nog drie weken waarin de boekenmarkten met een zekere regelmaat worden georganiseerd.
Dit zijn de volgende dagen: zaterdag 27 juli, donderdag 1 augustus, vrijdag 2 augustus, zaterdag 3 augustus, altijd van 10.00 tot 16.00 uur. De laatste markt is op zondag 4 augustus maar dan van 11.00 tot 17.00 uur.
De boekenmarkt wordt altijd gehouden in Ons Centrum, Brink 6a, naast de monumentale kerk aan de Brink in Sleen. Alle boeken zijn op genre gerubriceerd.
Boeken 2019 2
Er zijn prachtige kinderboeken, romans, oorlogsboeken, stripboeken, woordenboeken, geschiedenisboeken, dierenboeken, bijbels, tuin- en plantenboeken, boeken over het koninklijk huis, thrillers, streekromans, sportboeken, Drentstalige boeken, boeken over Drenthe en andere provincies, boeken over scheepvaart, enzovoort. Goed gesorteerd en daardoor snel vindbaar. Kwalitatief nette boeken, want alleen die komen door de selectie.
Boeken 2019 3
De boeken worden aan de stichting geschonken voor het behoud van de kerk.
De Stichting Behoud Monumentale Kerk Sleen is in 2007 opgericht. Reden omdat steeds meer mensen vinden dat het kerkgebouw een belangrijke functie in ons dorpsleven vervult. Naast de kerkdiensten, worden er onder meer concerten en tentoonstellingen gehouden. De stichting nodigt alle belangstellenden uit om bij te dragen in het onderhoud van de kerk of als donateur door de stichting te steunen met een jaarlijkse bijdrage. De gedoneerde gelden zullen uitsluitend gebruikt worden voor het onderhoud van het kerkgebouw.
Heeft u boeken die u graag kwijt wilt, dan kunt u contact opnemen met de secretaris (Harmke Jansen, tel. 0591-36 24 25) of via sbmkerksleen@gmail.com.
De markten hebben inmiddels een aantal vaste klanten die niet alleen boeken kopen, maar ze ook weer voor de verkoop teruggeven. Boeken halen, geeft ook aanleiding om boeken te brengen. Zaterdag 20 juli was het in ieder geval een drukke markt.

21 juli 2019

Verslag en foto’s: Silvia en Fred de Vries (sleenweb)

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.