RANSUILEN IN ERM

5 september 2019
RANSUILEN IN ERM


In de Hoekergoorn, in de tuin van Peter Kamp huizen ransuilen. Zeven volwassen exemplaren heeft hij zien circuleren in de buurt. ’s Avonds kun je hun hoge geluid horen.

De kleinere vogels als koolmezen en pimpelmezen zie je opeens minder. Die moeten ook uitkijken. Maar bijzonder blijft het toch. De nestmand voor de ransuilen voor volgend jaar heeft Peter al in de boom hangen! Prachtige foto’s!

Staatsbosbeheer meldt: De ransuil is iets kleiner en oogt slanker dan de bosuil. Opvallend zijn de lange, vaak omhoog gerichte oor pluimen en de oranje gele ogen. Hij komt voor in diverse landschapstypen waar open veld aanwezig is met voldoende veldmuizen. De ransuil broedt veelal in oude nesten van eksters of kraaien. ’s Winters verzamelen ransuilen zich in groepen, vlakbij gunstige voedselgebieden.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.