Op bezoek in Noord-Sleen

3 oktober 2019
Op bezoek in Noord-Sleen

Het Netwerkcafé Sleen was op bezoek in Noord-Sleen. Een vol programma, waar de deelnemers konden kiezen uit een ‘Agrarische’ of ‘Atelier’ start. Het vervolg bij Wielens was voor de voltallige groep.

Marion Mencke gaf uitleg over haar Atelier. Zij maakt eigen werk, geeft workshops en maakt educatie lesprogramma’s. Zo is er een mooie koffer van het lesprogramma ‘Hundertwasser’. De deelnemers gingen deze keer met een andere kunstenaar aan de slag. Marion vertelde over Kandinsky en zette de bezoekers daarna actief aan de slag met de kwast. Die avond is de basis gelegd voor een mooi Kandinskywerk. Het kleurrijke deel is door Marion aangevuld.

Leuk nieuws: het kunstwerk wordt verloot onder gasten van het atelier. Meer info: www.marionmencke.nl

Een andere groep deelnemers ging naar Erwin Wiers, naar het veebedrijf op de Waterkampenweg. Wat een enthousiaste uitleg! En wat een indrukwekkend groot en goed georganiseerd bedrijf. Een kampioenskoe, een mestrobot, een melkstal met veel melkunits: het maakte indruk. De lastige onderwerpen van de agrarische sector kwamen ook aan de orde, maar een blik op de jonge kalfjes maakt alles weer rooskleurig.

Erwin en Letty ontvingen de gasten met koffie en een mooi verhaal over de plannen die ze hebben. Wielens wordt een heus fietswalhalla, met veel parkeerplekken, camperplaatsen, douches en een fietswasplaats. Dat gaat vast lukken met die populaire route van de Bushbikers in de buurt. Een route die vastgeknoopt wordt aan de route op de VAMberg. Daar komen straks extra fietsers voor naar Drenthe.

Daarna: playtime! Erwin deed een korte pubquiz. Drie vragenrondes over kennis van de woonplaatsen in de omgeving, actualiteit en muziek. Zes groepjes zwoegden en zweetten op de vragen, de winnaars gingen er met bitterballen vandoor. De pubquiz – een uitgebreidere versie – staat maandelijks op het programma bij Wielens en wordt druk bezocht. Deze quiz viel zo in de smaak dat een groepje netwerkers zich voor de volgende sessie op vrijdag 11 oktober aangemeld heeft. Leuk om te ervaren!

Een vol en geslaagd programma daar in Noord-Sleen. Het programma voor het volgende Netwerkcafé op donderdag 21 november is nog in de maak. 

Verslag: Géke MenninkFoto’s:

Gerard de Haan (agrarisch) en Alieke Eising (atelier en café)

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.