Agenda wijk en dorpenronde.

3 november 2019
Agenda wijk en dorpenronde.

Agenda openbare bijeenkomst in het kader van de wijk- en dorpenronde

Datum: 6 november 2019
Belangenvereniging: Erm & Achterste Erm
Locatie: Route 34  Oosterlangen 2, Erm
Aanvang: 20.00 uur


1. Welkom en vaststellen agenda

2. Actie- en afsprakenlijst 28 november 2018 (zie bijlage)

3. Bespreekpunten belangenvereniging en gemeente
3.1 Paasvuur Erm
3.2 Voormalige Basisschool Piramide
3.3 Voortgang verkeerssituatie Achterste Erm
 -Horstingerend
 -Onderhoudswerkzaamheden Achterste Erm
3.4 Artist impression plan Brink werkgroep EcobERM
3.5 Klavertje 4
3.6 Initiatief Wienbargsteeg: naamgeving Dikke Zand
3.7 Verwijsborden (vb. Holtenploeg)

4. Rondvraag

5. Sluiting

 

 

 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.