Help ! Een wesp !

16 november 2019
Help ! Een wesp !

Een algemene kreet voor een insect met (of zonder) angel.Vaak wordt een honingbij voor wesp gehouden en een hommel voor een honingbij.

       

Alle drie hebben ze geen interesse in de mens, en zullen alleen steken als zij zich bedreigd voelen. Als je ze negeert, zullen ze gewoon verdwijnen. Nooit ernaar slaan, dus !

Er zijn in Nederland zeker 258 verschillende soorten bijen. De honingbij is de enige soort die door de mens wordt gehouden en als volk overwintert.

De overige bijensoorten zijn de zgn ‘wilde bijen’, waarvan alleen de koningin overwintert en in het voorjaar haar volk opbouwt. Deze bijensoorten hebben allemaal hun voorkeursplanten en bloemen waarop ze vliegen. Maaien, “onkruid”verdelgers en te veel aan stikstofrijke bemesting tast dus ook de habitat aan van veel deze insecten. Kortom, zonder het te beseffen is de mens bezig de diversiteit, die in miljoenen jaren is opgebouwd, in een tijdbestek van zo’n honderd jaar drastisch te beperken door de gebruikte technieken en middelen. We komen er nu zo langzamerhand achter dat de mens te ver dreigt te gaan met het ingrijpen in de natuurlijke balans. We zien het nu in de discussies over onderwerpen als: Stikstof, biodiversiteit, gewasbeschermingsmiddelen (insecticiden en pesticiden), “onkruid”verdelgers, monoculturen, micro- en nanoplastics, PerFluorAlkylStoffen (PFAS)  en ga maar door.

De honingbij leeft in een volk dat aan het begin van de zomer uit meer dan 50.000 bijen kan bestaan. In de winter is het volk veel kleiner en bestaat dan uit 5.000 tot 10.000 bijen.

Het volk bestaat uit één koningin, werksterbijen en darren.

De belangrijkste taak van de koningin is het leggen van eitjes. In de zomer kan dit aantal eitjes oplopen tot wel 2.500 per dag! Verder verspreidt de koningin feromonen (geurstoffen) waardoor de bijen hun eigen volk herkennen.

De werksterbijen hebben tijdens de verschillende stadia van hun leven verschillende taken. De werksterbij leeft in de zomer ongeveer 6 weken. Hiervan blijft ze de eerste 3 weken in de kast of korf. Ze begint daar met het poetsen van oude cellen zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarna komen taken als het verzorgen van het broed, het voeren van de koningin en het bouwen of herstellen van de raten door middel van het “zweten” van was. Dan komen taken als transport en opslag van stuifmeel en nectar binnen de kast welke aangenomen worden van de haalbijen en het zorgen voor ventilatie en verwarming van de kast. Aan het einde van de binnenperiode zijn ze belast met het bewaken van de ingang van de korf of kast.

 Hierna breken de drie weken aan waarin de werksterbij zich geleidelijk aan steeds verder van de kast begeeft om  nectar, stuifmeel en propolis (hars) te verzamelen.

Wanneer in de zomer het volk op zijn grootst is dan kan de koningin zich minder makkelijk door de korf of kast verplaatsen en worden deze feromonen niet meer goed door de kast verplaatst. De werksterbijen maken dan uit één van de bevruchte eitjes een nieuwe koningin. Vlak voordat de nieuwe koningin uitkomt vertrekt de oude koningin met een deel van het volk. Dit noemen we een zwerm. Dit is het natuurlijke voorplantingsproces van bijenvolken, 

De werksterbijen die aan het eind van de zomer of in de herfst worden geboren worden ook wel “winterbijen” genoemd. Deze winterbijen leven wel 6 maanden. Dit komt doordat ze tijdens hun leven veel minder hard hoeven te werken dan de zomerbijen. Hun belangrijkste taak in de winter is het op temperatuur houden van de kast en het verzorgen van de koningin.

De darren zijn de mannetjesbijen. Ze worden geboren uit onbevruchte eitjes en hun aantal in het volk varieert van enkele honderden tot ongeveer een duizendtal. Ze zijn wat boller en wat groter dan werksterbijen en daardoor gemakkelijk te herkennen. Eigenlijk is de enige taak van de darren het bevruchten van jonge koninginnen. Eind augustus of uiterlijk begin september zit deze taak erop. Omdat het volk dan al zijn energie in honing en stuifmeel nodig heeft om de aankomende winter door te komen worden ze door de werksterbijen massaal gedood en de kast uitgegooid. Dit fenomeen wordt de darrenslacht genoemd.

In Erm zijn twee bijenhouders actief, beide aan het Oostereind.

Zij oogsten honing koud; dat wil zeggen: de honing wordt niet verwarmd, waardoor de natuurlijke bestanddelen aanwezig blijven in de honing. Elk jaar smaakt de honing dus anders, want de samenstelling van de verzamelde nectar is geen enkel jaar hetzelfde.

Helaas is de bloemenrijkdom door de technieken en middelen die we gebruiken sterk achteruitgegaan. In Erm kunnen de honingbijen sporadisch nog nectar verzamelen: als het weer meezit, de vruchtbomen en de Lindebomen.  De weilanden met gele paardenbloemen zijn verdwenen. Voor bloemen moeten ze naar de particuliere tuintjes, maar als daar bij tuincentra gekochte bloemplanten staan, vormen die een gevaar voor de bijen, want deze zijn meestal behandeld met neonicotinoïden, de omstreden insecticide.

Wat u in Erm kunt doen?

Maai overhoekjes eens niet;  zaai een stukje grond in met inheemse bloemensoorten, gebruik geen insect verdelgende middelen en maak uw tuin niet te netjes.

Dan helpt u mee de balans in de natuur weer te herstellen. Het is echt hard nodig.

Wesp
Boomhommel
Honingbij

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.