Wijk en dorpenronde.

6 november 2019
Wijk en dorpenronde.

Op woensdagavond 6 november vond de wijk- en dorpenronde plaats. De volgende punten werden besproken en uitgelicht:

– De activiteiten van het afgelopen jaar in de vorm van een korte fotosessie.

– De locatie van het paasvuur en de wijze waarop aanvoer van takken gerealiseerd zou kunnen worden.

– De verkoop van de voormalige basisschool.

– De voortgang van de verkeerssituatie in Achterste Erm. De plaatsing van 3 drempels en de onderhoudswerkzaamheden, die momenteel plaats vinden. En de snelheid bij Horstingerend.

– Het plan Brink van de werkgroep EcobERM

– Klavertje 4: een aankomend project wat aansluit op de zonneroute.

– Naamgeving Dikke Zand (Wienbargsteeg)

– Verwijsborden

Tijdens de rondvraag kwamen de volgende onderwerpen in vraagvorm naar voren: bordjes spelende kinderen, begroeiing N34, invulling oud papier, mezenkastjes, vluchtwegen Ermerstrand, zandweg Loodjesbergen.

Een enerverende avond waarbij Dorpsbelangen en het bestuur tot een goed gesprek kwamen.

 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.