Politie berichten van Erm en Omstr. in december

3 januari 2020
Politie berichten van Erm en Omstr. in december

Wijkagent Bonhof noteerde de volgende politieberichten in december. Er zijn een aantal aanrijdingen gebeurd. Maar gelukkig verliep de jaarwisseling zonder problemen. Opvallend was dat er twee lantaarnpalen zijn omgereden, en dat de dader daarvan zich niet gemeld heeft.


Op vrijdag 6 december werd aangifte gedaan van diefstal van een herenfiets, een Sparta, van het Horstingerend in Erm.
Op 13 december vond op de N34 nabij Erm een kop/staart aanrijding plaats tussen twee personenauto’s. Gelukkig was er alleen materiële schade.
Er werden twee lichtmasten aangereden deze periode, zonder dat men deze schade meldde bij de wegbeheerder. Indien later de dader achterhaald wordt, loopt die de kans op een ontzegging van de rijbevoegdheid.
Op 18 december ontstond een ongeval n.a.v. de ontstane file door het boerenprotest op het verkeersplein Holsloot. Een van achterop komende bestuurder reed vol op de achterste voertuigen. Daarvan raakten er 2 licht en twee zwaar beschadigd. De bestuurders uit de achterste twee auto’s werden voor onderzoek naar het ziekenhuis overgebracht. De ravage was groot. De bestuurder van het achterop rijdende voertuig had, door het oprijden van de verhoging van het viaduct van de N34 over de rondweg, het langzame/stilstaande verkeer voor haar niet gezien.
Op 21 en 22 december kreeg de politie de melding van overlast van jeugd in Erm, die op ramen en deuren bonkten. De politie hoorde het verhaal aan en trachtte door af en toe eens langs te rijden de overlast weg te nemen.
Op 28 december vond een aanrijding plaats op het Horstingerend in Erm, ter hoogte van de Wienbargsteeg. Een auto met een paardentrailer kwam uit de Wienbargsteeg en verleende zo geen voorrang aan de op de Horstingerend rijdende personenauto. De bestuurster daarvan werd gewond en overgebracht naar het ziekenhuis. Gelukkig kon ze daarna weer naar huis, maar moet wel herstellen van deze aanrijding. De politie stelde een onderzoek in.
De jaarwisseling verliep zonder problemen. Vooral de belangstelling bij de carbidschietplaatsen viel op. De mensen kwamen met het mooie weer naar buiten en het was er erg gezellig. Er deden zich geen persoonlijk ongelukken met het carbidschieten voor.
Verder waren er deze maand een aantal politiebemoeienissen met betrekking tot burenruzies, relatieproblemen/ huiselijk geweld, mishandelingen, geluidsoverlast of andere overlast en hulpverleningen. Vanwege privacy kunnen deze niet worden genoemd.
Bereikbaarheid politie
Wijkagent voor het gebied Sleen/Zweeloo (de oude gemeenten Sleen en Zweeloo). U kunt me bereiken via het algemene politienummer 0900-8844 vragen naar de wijkagent Bonhof. (U wordt doorverbonden met mij of men maakt een belbericht voor mij). In noodgevallen altijd 112 bellen (lees dringende zaken).
Mijn e-mailadres is: hans.bonhof@politie.nl. U kunt altijd anoniem meldingen doen bij 0800-7000 of e-mailen naar www.meldmisdaadanoniem.nl. De politie Drenthe is op internet te vinden via: www.politie.nl.

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.