Zuidenveld Tentoonstelling 2020

6 januari 2020
Zuidenveld Tentoonstelling 2020

Is dit jaar in Schoonebeek en heeft een extra feestelijk tintje want de vereniging bestaat 100 jaar een feestje waard.

Dit brengt ook weer met zich mee dat er weer een praalwagen gebouwd moet worden. Deze wagen wordt altijd gebouwd door een aantal vrijwilligers die het Zuidenveld een warm hart toedragen maar zoals het overal gaat ook hier zijn er aantal die zo langzamerhand de leeftijd bereiken dat het niet meer zo best gaat.

Wij zijn daarom driftig op zoek naar een nieuw aantal vrijwilligers die de kar verder willen trekken. De bedoeling is om iets meer in de avond uren te gaan bouwen zodat iedereen zou kunnen meewerken.

Maandagavond 13 januari 2020 hebben we een bijeenkomst gepland om hierover te praten met elkaar. Het onderwerp voor dit jaar is hoe kan het anders in Schoonebeek ENERGIE dit kan op vele manieren tot uitdrukking worden gebracht. Ons item voor de praalwagen is ZONNE-ENERGIE hier moeten we iets moois van kunnen maken.

Dus iedereen die belangstelling of ideeën heeft kom er mee op maandag 13 januari om 20.00 uur in Multi Functioneel Centrum in Sleen om 20.00 uur. Heeft u een idee maar kunt u maandagavond 13 januari niet mail dan het idee naar henksteenbergen47@hotmail.com

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.