Voorstel Berm Molenweg

24 februari 2020
Voorstel Berm Molenweg

In de berm aan de oostkant van de Molenweg, tot aan het einde van het weiland van dhr. Chris Brouwer willen we de biodiversiteit van planten en insecten vergroten en inheemse planten en kruiden laten groeien.

We willen dit doel bereiken door de berm af te plaggen. De afgeplagde grond wordt op één plek verzameld en door de gemeente afgevoerd. Vervolgens wordt (eind maart) een Drents bloemenmengsel ingezaaid, geschikt voor voedselarme grond.

De grond willen we voedselarm houden door een specifiek maaibeleid. De eerste meter van de bermen blijft gemaaid worden door de gemeente. Het daarachter gelegen gedeelte wordt slechts een- of tweemaal per jaar gemaaid. Na het maaien blijft het gemaaide enkele dagen liggen om zaden de gelegenheid te geven in de grond te vallen. Daarna wordt het gemaaide op een hoop gelegd en afgevoerd door de gemeente.

Begroting

activiteiten

Te betalen kosten

Vrijw.werk of gift

Afplaggen met minikraan 2 uren à 35,-

60,-

10,-

Afvoeren van de grond door de gemeente

 

80,-

Drents bloemenmengsel van Drents Landschap inzaaien 150 m2

100,-

 

Besproeien met water met behulp van een giertank

 

50,-

16 Vrijwilligersuren à € 25,- per uur

 

400,-

Totaal

160,-

540,-

 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.