De waarde van ouder worden.

11 maart 2020
De waarde van ouder worden.

Op dit moment worden mensen steeds ouder. Ouderdom is geen statische periode waarin stilstand de norm is. Ouderen kunnen veel nieuwe dingen leren, nieuwe hobby’s ontwikkelen, nieuwe relaties aangaan en geestelijk verder groeien.

Verouderingsprocessen horen bij het leven en tijdens het verouderingsproces is het goed dat er ook aandacht is voor de andere kant van het ouder worden. Zoals bijvoorbeeld de negatieve en oncontroleerbare en zelfs tragische kanten van het ouder worden. Het is belangrijk dat je je voorbereidt op het ouder worden.


Het behoud van de regie over je leven ligt primair bij ouderen zelf.
Vragen waar je over na kunt denken zijn bijvoorbeeld: hoe wil je later wonen, hoe zorg je dat je zo lang mogelijk gezond blijft en hoe regel je of en hoe je voor naasten zorgt en er voor jou gezorgd wordt als dat nodig is? Tijdig met partner, kinderen of vrienden dit gesprek aangaan over al de onderwerpen leidt tot meer openheid en stelt mensen gerust en maakt handelen als dat aan de orde is makkelijker bespreekbaar en kansrijker. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het belangrijk dat de huisarts en welzijnswerkers vroegtijdig zicht krijgen op de mogelijke kwetsbaarheid van ouderen. De zorg en de begeleiding kan dan beter afgestemd worden op de behoeften van ouderen. Negatieve gevolgen van het ouder worden kunnen o.a. zijn problemen met bewegen, het zien en het horen, geheugenproblemen, het ontbreken van voldoende contacten, alleen komen te staan, en het ontbreken van mantelzorg. Deze gevolgen verhogen het risico op kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is niet altijd te voorkomen, maar door tijdige onderkenning kunnen ouderen geholpen worden om langer de regie over hun eigen leven te houden. Per huisartspraktijk is momenteel circa 20-35 % van de 75-plussers kwetsbaar. Het is daarom belangrijk om de zorg anders te organiseren, zeker omdat de komende jaren het aantal ouderen fors gaat toenemen. In Drenthe is een zorgprogramma ontwikkeld dat heet “Integrale Ouderenzorg Drenthe” en het vormt een leidraad voor de dagelijkse huisartsenpraktijk. Ook voor de huisartspraktijk in Sleen is dit zorgprogramma leidend bij de uitvoering van de zorg voor ouderen. Bij de uitvoering werkt de huisarts samen met o.a. de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige, welzijnsprofessionals en de specialist ouderengeneeskunde. Al deze professionals werken samen in een kernteam van waaruit de integrale ouderenzorg vorm gegeven wordt. De praktijkondersteuner ouderenzorg wordt ingezet bij het in beeld brengen van eventuele kwetsbare ouderen. Daarvoor legt zij telefonisch contact met ouderen in de praktijk van de huisarts om een afspraak te maken voor een huisbezoek bij de oudere thuis. Het doel daarvan is het ondersteunen van het zelfstandig wonen en het bevorderen van de eigen regie van de oudere. Aan de hand van vragenlijsten krijgt de praktijkondersteuner zicht op het lichamelijk, sociaal en geestelijk functioneren van de oudere en brengt zij eventuele kwetsbaarheid in beeld. Belangrijk onderdeel van het gesprek is wat de oudere zelf belangrijk vindt. Hoe staat hij/zij in het leven? Welke gedachten zijn er over de toekomst? Wat vindt hij/zij belangrijk in het leven? Wat zijn de wensen om dit te realiseren? De praktijkondersteuner gaat hierbij uit van de wensen en behoeften van de oudere en zijn/haar omgeving. Vooral het welbevinden van de oudere krijgt aandacht. Samen met de oudere worden als dit gewenst is acties afgestemd en uitgezet. Daarbij wordt de eigen regie van de oudere gestimuleerd. Voorbeelden van acties die uitgezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
• advisering bij het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassing
• signaleren van een onveilige woonsituatie en het voorkomen van vallen
• informatie over en het aanvragen van personenalarmering
• verwijzing naar andere zorgverleners, zoals wijkverpleegkundige en maatschappelijk werker
• mogelijkheden onderzoeken om eenzaamheid te verminderen door bijvoorbeeld inzet van informele zorg of vrijwilligers en de samenwerking zoeken met het maatschappelijk werk
• voedingsadviezen
•veilig medicijngebruik
De acties die uitgezet worden vinden plaats door gezamenlijke besluitvorming, samen dus met de oudere en zijn/haar omgeving.
Indien u meer informatie wilt over de ouderenzorg in uw woonplaats kunt u contact opnemen met de huisartspraktijk in Sleen, telefoon 0591-361689. Tineke Overberg Praktijkverpleegkundige ouderenzorg Huisartspraktijk Sleen.

 

 

 

 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.