Kerkplein

18 mei 2020
KerkpleinVanaf de eerste week in juni
zullen Bert Vastenburg, Tonny Warners en ondergetekende
vanuit de Ontmoetingskerk
iedere woensdagochtend
een programma van drie kwartier uitzenden,
van 10.00 – 10.45 uur.


Al enkele maanden is er geen rechtstreekse ontmoeting
op of rond het kerkplein.

Velen missen het contact,
het ophoren van elkaar,
het kunnen delen van wel en wee,
de vertrouwde gesprekken vóór de dienst of bij de koffie
hoe het gaat, of wat er leeft.

In de uitzendingen – ‘Kerkplein’ zullen ze gaan heten –
willen we mensen uit onze kerkdorpen interviewen,
daarnaast mag u een verzoek indienen
om voor iemand een lied te laten draaien.
We doen ons uiterste best om uw wens in te willigen.
Is het lied niet te vinden, dan zoeken we iets anders
wat in de beleving dicht daarbij komt.

Verzoeken mag u bij mij indienen via mijn email,
en anders via een briefje in de brievenbus.

Graag met vermelding van uw naam,
 voor wie u het lied aanvraagt (eventueel waarom),
welk lied u aanvraagt en waarom dat specifieke lied.

Hoeveel weken we zullen uitzenden, zullen we bezien.

In ieder geval de maand juni.

Doe mee en laat van u horen!

 

Hartelijke groet,
ds. Jitse Scheffer

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.