7 nieuwe banken : wie wint de taart?

7 nieuwe banken : wie wint de taart?

Dorpsbelangen heeft weer een taak uitgevoerd waarvoor de jaarvergadering het groene licht heeft gegeven: het plaatsen van 7 parkbanken in en rondom Erm.

We koppelen er een wedstijd aan vast: wie weet waar deze 7 banken staan? Degene die het eerst de zeven juiste antwoorden heeft ingeleverd, krijgt een taartenbon!

Antwoorden kunnen ingeleverd worden bij of gemaild worden naar Roelof Sikken, Dalerstraat 4, Erm: wie schriftelijk de uitslag in de bus doet bij Roelof wordt verzocht de datum en het tijdstip op het briefje of de envelop te schrijven op het moment dat die in de brievenbus wordt gedaan bij Roelof. Wie mailt, laat vanzelf een datum van het bericht achter op de computer.

En verder kan iedereen nu natuurlijk een mooie wnadleing maken van bankje naar bankje. Maar de route maken we pas bekend na het winnen van de wedstrijd!

Hoe romen de locaties:   

Bank 1

 

Bank 2

Bank 3


Bank 4

Bank 5

Bank 6

Bank 7 

 

Voor de laatste foto hebben we heel kort even samen geposeerd, zodat we op de selfie konden, en zijn meteen daarna weer op de kar geklommen – op afstand van elkaar – om naar huis te gaan. Wie weet de locaties? De vier mannen die ze neergezet hebben mogen het geheim niet verklappen!