Rectificatie

29 juni 2020
Rectificatie

Op de site Erm.nu staat vermeld dat de restafval container morgen 30 juni wordt leeg gemaakt. Helaas is hierin een fout geslopen.

 Het moet zijn: volgende week dinsdag 7 juli a.s. 

Copyright © 2014,  ERM.NU. Alle rechten voorbehouden.