Sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en gemeente aan de slag met sport- en preventieakkoord

Sportverenigingen, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en gemeente aan de slag met sport- en preventieakkoord

 


‘Wij gaan voor een gezond Coevorden’. Dat is de titel van het sport- en
preventieakkoord van de gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden
zet, in navolging van de nationale sport- en preventieakkoorden, in op
een lokaal sport- en preventieakkoord.

Dit akkoord is gesloten om met elkaar één belangrijk doel te realiseren: een gezonde gemeente Coevorden waarin we meer mensen in beweging krijgen en houden. Een gemeente waar jong en oud kan meedoen én een gezonde keuze kan maken.

Het akkoord kwam de afgelopen maanden tot stand tijdens bijeenkomsten met betrokkenen vanuit sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en de gemeente. Met het akkoord wordt gebouwd aan een krachtig netwerk van de betrokken organisaties. Wethouder Joop Brink is blij met het akkoord maar nog blijer met de manier waarop dit tot stand is gekomen: ‘Stap voor stap, samen met alle betrokkenen in de gemeente Coevorden en vanuit de vraag van de aangesloten organisaties. Na de zomervakantie gaan de ‘aanvoerders’ vanuit de betrokken organisaties aan de slag met de uitvoering. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij snel hun eerste resultaten laten zien’, aldus de wethouder.

Resultaten bereiken
Het sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden is samen een 50-tal
organisaties tot stand gekomen. Samen is bepaald welke thema’s in de gemeente Coevorden belangrijk zijn. De gekozen zes ambities zijn door de betrokkenen vertaald naar doelen, beoogde resultaten en bijbehorende acties om die resultaten te bereiken. Daarbij is inzichtelijk gemaakt welke partners binnen het
lokale sport- en preventieakkoord wat willen en kunnen bijdragen. Daaraan wordt de komende jaren met elkaar in de gemeente Coevorden gewerkt.

Zes ambities voor een gezond Coevorden
De gekozen ambities gaan bijvoorbeeld over het bevorderen van gezondheid of een gezondere leefstijl van de inwoners van Coevorden. Maar ook over de vitaliteit van sportverenigingen. Verder is er extra aandacht voor kwetsbare inwoners en wordt gekeken wat je in de onderwijsomgeving kunt doen. Ook wordt er gekeken hoe je met behulp van sportevenementen de gemeente Coevorden beter op de kaart kunt zetten, in de stad, het buitengebied of de regio.

Tot slot wordt gekeken naar duurzame voorzieningen die nodig zijn om mensen te kunnen laten sporten en bewegen. Het gaat daarbij niet alleen om sportvelden, zwembaden, sporthallen en clubhuizen, maar ook om het park, het pleintje in de wijk en de natuur.

Meer info of meedoen?
Wie meer wil weten over de uitwerking van de zes ambities kan het volledige Sport- en Preventieakkoord per mail ontvangen. Doe je nog niet mee en wil je aanhaken op het sport- en preventieakkoord? Neem voor meer informatie contact op met Alieke Wijnholds, tel. 06-46991948. Er is een filmpje over het sport- en preventieakkoord. Check: https://youtu.be/qkj-g92-BdE
_________________________________________