Kibbelkoele wordt leeggepompt

Kibbelkoele wordt leeggepompt

Op dit moment wordt recreatieplas de Kibbelkoele bij Noord-Sleen leeggepompt. Staatbosbeheer doet dit één keer in de vier à vijf jaar om de bodem van de recreatieplas schoon te maken.

Staatsbosbeheer kiest altijd een moment waarop er zo weinig mogelijk water in de plas staat.

Op deze manier hoeft er ook zo min mogelijk water weggepompt te worden. Het water wordt onder het fietspad naar het achtergelegen bos verpompt, waarna het in een sloot verder wordt afgevoerd. (sleenweb)