Dorpsbudget 2020

Dorpsbudget 2020

 

Vanuit Gemeente Coevorden wordt er jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld om te besteden binnen onze dorpen Erm en Achterste Erm.

 

Dit gaat niet zomaar. Van de bewoners uit Erm en Achterste Erm wordt initiatief verwacht.

 • Initiatief nemen door allerlei ideeën/plannen/wensen /projecten te bedenken waardoor ons dorp meer leefbaar, duurzaam en actief wordt. Hier kan op zeer creatieve wijze vorm worden gegeven.
  Hiervoor hebben we alle lagen van de bevolking nodig, jong en oud.
  De wenskaartjes waren talrijk en zeer uiteenlopend van thema. Dat is wat we graag zien.
  Werk deze uit tot een plan(nen), waarop gestemd kan worden door de Ermenaren
 • Er wordt bovendien van de bewoners verwacht dat ze aan de plannen meehelpen; wat vrijwilligerswerk, saamhorigheid te weeg brengt.
 • Samen komen door instemming.
  Hier heeft u vorig jaar mee kennis gemaakt, door op de jaarvergadering het stembiljet in te vullen en in te leveren. De uitkomst heeft de plannen voor de periode daarop gevormd.
 • Je idee/plan/wens/project is helemaal helder en je hebt duidelijk voor ogen het wie, wat en waar. Dan komt de begroting om de hoek kijken. Hierin komt te staan:
  • Wat de activiteit inhoudt
  • Foto’s, tekeningen ter verduidelijking van het plan
  • Welke materialen ervoor nodig zijn om dit te realiseren
   (graag per onderdeel uitgesplitst)
  • Welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden met een urenbegroting.
   (Het is niet zo dat de mensen uitbetaald worden, maar voor de gemeente is het belangrijk om te zien wat de bijdrage van de vrijwilligers oplevert.)
   Hierbij gaan we uit van 25,00 per persoon/ per uur.
  • Een splitsing tussen de te betalen kosten en de kosten van het vrijwilligerswerk

Activiteiten

Te betalen kosten

Kosten vrijwilligerswerk

 

 

 Ik roep u op om plannen in te dienen! We hebben u/jullie nodig.
De plannen kunnen nog tot 22 oktober ingeleverd worden bij dorpsbelangen@erm.nu of r.sikken@planet.nl

We plaatsen al deze plannen in een aparte Dorpskoerier van november, die met een stembiljet bij u in de brievenbus bezorgd wordt.