Raad in gesprek met inwoners over klimaatverandering

Raad in gesprek met inwoners over klimaatverandering


Online conferentie en ronde langs wijken en dorpen
Vanaf eind oktober gaan gemeenteraadsleden in Coevorden in gesprek
met inwoners over klimaatverandering. De centrale vraag is hoe we ons
kunnen voorbereiden op extreme weersomstandigheden. Op 22 oktober
is de aftrap met een mini klimaatconferentie. Weervrouw Helga van Leur
is gestrikt om haar blik te werpen op de situatie in de gemeente
Coevorden. De conferentie wordt live uitgezonden vanuit De Fabriek, het
tijdelijke Hofpoort theater in Coevorden. Iedereen kan online meedoen.

De democratie en het stemrecht dat we in Nederland hebben is een groot goed. Dat vinden ook de leden van de gemeenteraad in Coevorden. Maar hoe bereik je dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van hun stemrecht? Dat er vertrouwen is in de lokale politiek en dat inwoners bewust kiezen en zich ook op andere momenten betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving?

Raadsakkoord
Om dat kracht bij te zetten presenteerde de gemeenteraad in Coevorden in 2018 het raadsakkoord ‘Samen levend’ met daarin drie onderwerpen waarover zij met inwoners tot 2022 in gesprek willen; ‘Lokale zeggenschap en betrokkenheid’, ‘Bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging’ en ‘Duurzaamheid’.
Verschillende werkgroepen, bestaande uit raadsleden, gingen met die
onderwerpen aan de slag.

Langs wijken en dorpen
De raadswerkgroep ‘Duurzaamheid’ wil vanaf oktober tot volgend voorjaar -coronaproof – langs de wijken en dorpen in Coevorden om met inwoners in
gesprek te gaan over de gevolgen van klimaatverandering. Raadslid Erik Bonkes is lid van die werkgroep: “In die gesprekken willen we ophalen wat er leeft en speelt en welke rol inwoners voor zichzelf zien. We willen ons daarbij vooral richten op de inwoners die binnen de bebouwde gebieden van de stad Coevorden en de dorpen van de gemeente Coevorden wonen of daar hun bedrijf gevestigd hebben.”

Wat staat ons te wachten?
Tijdens de conferentie op 22 oktober kijken de raadsleden, samen met
weervrouw Helga van Leur en inwoners, naar hoe we er voor staan in de
gemeente Coevorden en welke uitdagingen met betrekking tot
klimaatverandering ons te wachten staan.
Programma online mini klimaatconferentie
19.45-20.00 u Inloop (online en theater)
20.00-20.10 u Introductie discussiepanel door presentator Andries Ophof
20.10-20.40 u ‘Laat u niet verrassen’, Helga van Leur
20.40-21.20 u Paneldiscussie in de zaal en online
21.20-21.30 u Afsluiting

Je kunt je (gratis) aanmelden via raad.coevorden.nl. Daar vind je ook
meer informatie over de conferentie.