Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden stemmen vergoedingen voor kinderen af

Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden stemmen vergoedingen voor kinderen af


Binnen de gemeente Coevorden zijn er verschillende fondsen en
regelingen waar kinderen in huishoudens met een laag inkomen gebruik
van kunnen maken. Zo heeft de gemeente Coevorden hiervoor een
budget beschikbaar, is het Rudie Zwolsfonds zeer actief binnen de
gemeente Coevorden en zijn er verschillende landelijke fondsen.


Samenwerking
Het Rudie Zwolsfonds, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente
Coevorden hebben de verschillende vergoedingen voor kinderen op elkaar
afgestemd en één toegang gecreëerd via www.coevorden.nl/vergoedingen-voorkinderen. Via dit aanmeldformulier kunnen zowel ouders als hulpverleners
aanvragen indienen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld sport, onderwijs,
culturele activiteiten. Op deze manier wordt aan de achterkant bepaald welke
partij welke vergoeding voor zijn rekening neemt. Dit houdt het overzichtelijk
voor alle aanvragers.
Voor eventuele vragen over deze vergoedingen kunt u contact opnemen met de
gemeente via jeugd@coevorden.nl