Wat stond er in de krant in 1973?

Wat stond er in de krant in 1973?

 

“Tunnel moet er komen”!

ERM – Bewoners van Erm en Achterste Erm willen een tunnel onder de nieuwe rijksweg 34. Daarmee hopen zij twee dingen te bereiken: bevordering van de verkeersveiligheid en doorbreking van het isolement van Achterste Erm!


Enige maanden geleden vormden de bewoners van beide dorpen een commissie om actie te voeren. Men heeft inmiddels contact gezocht met Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat van Drenthe, het gemeentebestuur van Sleen en de ruilverkaveling Sleenerstroom. De commissie bestaande uit zes personen, is van mening dat door de aanleg van de nieuwe rijksweg tussen Coevorden en Emmen, die Achterste Erm van Erm scheidt, een gevaarlijke verkeerssituatie is ontstaan. Bovendien zijn de verbindingswegen met Erm afgesloten.
Levensgevaarlijk
“De kinderen moeten nu op weg naar school gebruik maken van een levensgevaarlijk viaduct. Het gebeurt regelmatig dat kinderen van de fiets moeten springen om niet in botsing te komen met het afslaande autoverkeer. Bejaarden moeten halverwege het viaduct afstappen omdat ze de helling niet in een keer kunnen nemen. Bovendien moeten boeren met paard en wagen kilometers omrijden naar hun land dat normaal dicht bij huis lag”, aldus de commissie.
De bewoners vinden de tunnelkwestie vooral onaanvaardbaar omdat in het oorspronkelijke plan wel sprake was van een tunnel tussen de dorpen. Door onverklaarbare oorzaak is dat plan destijds zomaar gewijzigd, zonder inspraak van de bevolking, zeggen ze.
Motivering
“Als commissie willen wij nu graag eens weten wat de motivering was om het oorspronkelijke plan te wijzigen. Het is voor ons overigens onbegrijpelijk dat er wel een tunnel gemaakt werd in de Wienbargsteeg! Dit levert slechts weinig mensen voordeel op! Het was veel effectiever geweest in Achterste Erm een tunnel aan te leggen”, aldus de commissie, die niet van plan is zich bij de huidige situatie neer te leggen.
Doelstellingen
Omdat het college van b & w  van de gemeente Sleen de doelstellingen van de commissie als “niet van realiteit getuigend” vindt, remt de commissie allerminst in haar activiteiten.
“Het college moet de belangen van alle bewoners van de gemeente behartigen, ook die van Erm en Achterste Erm”, vinden ze. Men is niet van plan zich bij de huidige situatie neer te leggen. Volgens enkele leden moeten in Nederland eerst harde acties worden gevoerd voordat de overheid in wil grijpen.
*De gemoederen in het rustieke dorp Achterste Erm zijn danig in beroering. De bewoners willen koste wat het kost een tunnel onder de nieuwe rijksweg 34.