Bloemenweide op kop Jongbloedvaart

Bloemenweide op kop Jongbloedvaart

 

Momenteel is de gemeente bezig om een flink gebied af te plaggen op de kop van de Jongbloedvaart bij Sleen. Het is de bedoeling dat er hier een bloemenweide wordt gerealiseerd voor de bijen, vlinders en uiteraard de mensen van Sleen. Nog dit jaar zal er gezaaid gaan worden.

De dames van B&B De Sleense Joffers hebben de afgelopen 2 jaar vogelhuisjes en voederhuisjes gemaakt (meer dan 100!) en deze verkocht aan hun gasten en andere belangstellenden. De volledige opbrengst is bestemd voor de bijen en de vlinders. Hieruit is het idee geboren om een grote bloemenweide met een meerjarig bloemenmengsel in te zaaien. Zowel Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn als de gemeente waren direct enthousiast over dit plan en de locatie en hebben hun volledige medewerking toegezegd.

Bloemenweide2De gemeente neemt de voorbereidende werkzaamheden voor haar rekening en zal in de toekomst ook zorgen voor het maaien en afvoeren van de uitgebloeide bloemen. De Joffers gebruiken de opbrengst van de verkochte vogelhuisjes voor het zaad wat nodig is en de beplanting van groepjes vlinderstruiken.

De aanleg, zaaien en onkruidvrij houden (zeker nodig in het begin) zal door een werkgroep van Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn onder leiding van Janny Hummel worden gedaan. Mochten er mensen zijn die hieraan mee willen werken kunnen ze zich bij Janny aanmelden. Tel: 0620724072 of e-mail: jannyhummel1965@gmail.com.

Het is een meerjarig project. Niet direct in het 1e jaar zal het een uitbundig bloemenfeest zijn. De natuur heeft tijd nodig. Het zijn zaden van vaste planten die er langer over doen om te kiemen en zich uit te zaaien. “Dus we moeten geduld hebben, maar het zal zeker mooi worden!”

De plek zal verder verfraaid worden. Onkruidvrij maken van het parkeergedeelte en zgn. visplaats op de kop van de vaart. Dorpsbelangen Sleen-Diphoorn zal proberen een bankje of picknicktafel te plaatsen op dit plekje met een afvalbak.

“Al met al een mooi project. Iets om naar uit te kijken!” (sleenweb)