Opbrengst Bag2School bekend!

Opbrengst Bag2School bekend!Van 20 t/m 28 oktober kon textiel afgeleverd worden op school voor de Bag2School-actie, georganiseerd door de Activiteitencommissie.

En er is veel ingezameld! De leerlingen van groep 7/8 hebben geholpen om de enorme berg met zakken in te laden in de vrachtwagen. Gisteravond is de opbrengst bekend gemaakt: er is een gewicht van 918 kg opgehaald, wat ongeveer overeen komt met een waarde van € 275. Met dit bedrag kan de Activiteitencommissie weer leuke dingen organiseren voor de leerlingen. Bedankt allemaal!