Ondanks corona toch oliebollen in Sleen

Ondanks corona toch oliebollen in Sleen

 


Ondanks corona toch oliebollen in Sleen

Door de coronamaatregelen kunnen leden van de Gemengde Zangvereniging Sleen dit jaar geen huis aan huis oliebollenactie houden. Toch is ondersteuning dit jaar mogelijk maar wel in een bijzondere vorm. Men dient vooraf te bestellen.

In tegenstelling tot de traditionele deur aan deur verkoop kunnen belangstellenden dit jaar toch oliebollen kopen. Nu kan men bestellen via whatsapp, mail of telefonisch. Betaling dient men vooraf te doen, zodat onderlinge contacten vermeden kunnen worden. Op oudjaarsdag worden de oliebollen bezorgd of kunnen ter plaatse worden afgehaald.

oliebollen4
 

Bij de bestelling dient men naam en adres door te geven en moet de keuze van afhalen of bezorgen worden aangegeven. Bij de betaling op rekeningnummer NL44 RABO 0359261655 t.n.v. Gemengde Zangvereniging Sleen dient uw naam, adres en oliebollen te staan. 
Bij bakker Schepers staat een aparte tent waar alleen de bij de zangvereniging bestelde oliebollen kunnen worden afgehaald. De losse verkoop is via de gebruikelijke tenten bij de bakkerij.

oliebollen2

Bestellingen dienen vóór 25 december te worden doorgegeven via janniewoppenkamp@ziggo.nl, of 06-11843316.

Wie niets besteld heeft en op de dag zelf oliebollen wil kopen, kan de zangvereniging nog steeds steunen door de gele huis aan huis verspreide flyer in te leveren bij de kraam van de bakker.

(foto’s: archief SleenWeb)    21 december 2020

Naar archief