Storing in rioolwaterzuivering

Storing in rioolwaterzuivering

Vrachtwagens gevuld met rioolwater hebben dinsdag urenlang tussen het gemaal bij Oosterhesselen en de rioolwaterzuivering in Emmen gereden. Waterschap Vechtstromen zette de wagens in vanwege een storing nieuwjaarsdag in de rioolwaterzuivering van Sleen. Die was snel opgelost. Volgens Vechtstromen zijn er geen nadelige effecten voor de omgeving geweest. Wel hebben de bacteriën, die een groot aandeel hebben in het schoonmaken van het rioolwater, slechte omstandigheden gehad om te leven. Om de bacteriën aan te laten sterken, beperkte Vechtstromen de inname van afvalwater tijdelijk in Sleen. 
Vijf ladingen per uur
Rioolwater werd daarom dinsdag tussen drie uur ‘s middags en middernacht vanuit het gemaal Oosterhesselen naar de rioolwaterzuivering in Emmen gebracht. Meerdere vrachtwagens zijn daarvoor ingezet, goed voor vijf ladingen per uur. ,,De storing is ontstaan omdat een sensor niet goed werkte’’, geeft woordvoerder Martin Hilferink van Vechtstromen aan. ,,Die gaf verkeerde waarden aan, waardoor het zuiveringsproces op het verkeerde been werd gezet. Medewerkers merkten dat vanwege een andere geur rond de zuiveringsbakken en hebben daarom maatregelen genomen.’’
De natuur in
Vechtstromen heeft ter controle zuurstofmonsters genomen op plekken waar het gezuiverde rioolwater weer de natuur ingaat. ,,Die waren goed. Ook was van een vreemde geur buiten de rioolwaterzuivering niets te merken. We rijden wel vaker met vrachtwagens heen en weer, zoals bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden aan gemalen.’’ Mochten de bacteriën toch meer tijd nodig blijken hebben om zich te vermenigvuldigen, dan wordt het transport van rioolwater per vrachtwagen hervat.