Uitbreiding van de bebouwde kom Achterste Erm is nu een hamerstuk

Uitbreiding van de bebouwde kom Achterste Erm is nu een hamerstuk

 

De commissie Omgevingsbeleid van de Provinciale Staten heeft het voorstel van Gedeputeerde Staten om maatregelen te nemen waarmee de toegestane snelheid op de N376 bij Horstingerend teruggebracht wordt naar 50 km overgenomen. De oplossing is gekozen om Horstingernd op te nemen in de bebouwde kom van Achterste Erm. Vanmorgen werd daarover bericht in het Dagblad van het Noorden: provincie pakt ‘racebaan’ bij Achterste Erm aan.

De commissie reageerde in meerderheid zeer positief op dit voorstel. Het draagt bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Verder was vrijwel iedereen vol lof over de manier waarop de provincie dit voorstel heeft ontwikkeld in goed samenspel met de gemeente en met de plaatselijke werkgroep, die uit zes bewoners en twee bestuursleden van Dorpsbelangen bestaat. Op 24 maart zal de Provinciale Staten dit voorstel als hamerstuk goedkeuren. Daarna zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen om uitbreiding van de bebouwde kom goed te keuren. Gezien de goede samenwerking die er tot nu toe is geweest verwachten wij daarbij geen problemen.

Als die besluitvorming rond is zal de provincie een bijeenkomst organiseren waarin alle bewoners kennis kunnen nemen van de manier waarop dit plan zal worden uitgevoerd. Daar kan ieder ook suggesties doen hoe dit zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden. Als werkgroep zijn wij erg blij met dit resultaat. Er is veel onnodig sluipverkeer op deze weg en dat zal hopelijk voortaan alleen nog maar de snelwegen opzoeken. Daar zijn ze voor. Het wordt dan alleen maar veiliger voor de dorpsbewoners en de overlast zal afnemen. Horstingerend zal een meer dorpser karakter krijgen en zo meer tot het dorp zelf gaan behoren.

Eén correctie op het bericht in het Dagblad: in de plannen van de provincie zijn geen verkeersdrempels opgenomen, maar plateau’s van zo’n drie meter breed die, net als bij Aalden, Benneveld en Zweeloo, bij de ingang van het dorp in het midden van de weg worden aangelegd. Dan moet men wel snelheid inleveren en als vanzelf naar de 50 km gaan die bij de komborden Achterste Erm horen, die vlak voor die plateau’s worden aangebracht. Jaap van der Linden, lid van de werkgroep verkeersveiligheid N376 Horstingerend.