Provincie pakt ‘racebaan’ bij Achterste Erm aan

Provincie pakt ‘racebaan’ bij Achterste Erm aan

Een lagere maximumsnelheid op de N376 bij Achterste Erm moet deze weg veiliger maken. Vandaag komt de maatregel ter discussie in de Provinciale Staten.
Veel automobilisten snijden een stukje af door de N376 te pakken als ze bij Veenoord van de A37 naar de N34 bij Erm willen, of omgekeerd. Het maakt de weg vrij druk. De dorpsvereniging Achterste Erm is bezorgd over de veiligheid en kaartte dit aan bij de provincie die wegbeheerder is. Nu geldt op de weg een maximum van 80 kilometer per uur en lang niet alle automobilisten houden zich daaraan. Na een verkeerskundig onderzoek van bureau Witteveen en Bos wil de provincie de weg een bebouwde kom-regime geven, waardoor er dus een maximumsnelheid van 50 kilometer komt. Formeel moet de gemeente Coevorden deze maatregel doorvoeren. Daarmee is al overlegd. 
De provincie wil de weg ook inrichten zoals dat in een bebouwde kom gebruikelijk is. Bij de Wienbargsteeg komen een verkeersdrempel en oversteek voor fietsers. De fietsroute Emmen-Dalen wordt zo een stukje veiliger.
De lagere maximumsnelheid maakt het al gemakkelijker de N376 over te steken. Ook rijden straks meer automobilisten via het knooppunt Holsloot van de A37 naar de N34, is de verwachting. Dat is een klein stukje om, maar komt de verkeersveiligheid ten goede, vindt de provincie. 
De provincie begroot de kosten van de maatregelen op een klein half miljoen euro, legt zelf bijna 350.000 op tafel en de gemeente Coevorden bijna een ton. Voor de rest hoopt de provincie subsidie van het rijk te krijgen.