Dorpsfeest Erm gaat niet door

Dorpsfeest Erm gaat niet door

Het organisatiecomité van het Dorpsfeest Erm heeft besloten om ook dit jaar geen Dorpsfeest Erm te organiseren. Lange tijd was er de hoop om in juni 2021 toch een Dorpsfeest Erm te kunnen organiseren. Helaas moeten wij concluderen dat dit toch niet haalbaar is. De mogelijkheid om een dergelijk evenement te organiseren is tot 1 juni niet mogelijk. Een versoepeling daarna zal onder strenge voorwaarden zijn.

Normaal gesproken start de organisatie ongeveer een jaar van te voren. Het hele jaar is er dan ook met spanning gekeken naar de ontwikkelingen omtrent het Covid-19 virus. Meer specifiek naar de mogelijkheden tot het organiseren van een dergelijk evenement. Wat kan wel, wat kan er niet en wat zijn de alternatieven. Gezien de verschillende wisselingen qua coronamaatregelen, is het nu niet verantwoordt om ook maar iets te organiseren. In juni ten tijde van het Dorpsfeest Erm zullen naar alle waarschijnlijkheid nog diverse maatregelen van toepassing zijn. Denk daarbij aan een verplichte reservering of gezondheidscheck. Het vrije gevoel zoals wij dat uitstralen zal dan niet kunnen.

Als organisatiecomité zijn wij daarnaast afhankelijk van onze donateurs en sponsoren. Veel hiervan hebben het zwaar en we willen hen nu hiermee niet lastig vallen. Ook omdat de voorbereidingen op een Dorpsfeest al het nodige kost, hebben wij als organisatiecomité ‘nee’ gezegd tegen het Dorpsfeest Erm in 2021.

Het volgende Dorpsfeest Erm zal verplaatst worden naar juni 2022. Mochten er in 2021 toch nog mogelijkheden komen om iets te kunnen organiseren, dan gaan we de mogelijkheden onderzoeken. Maar dat doen we dan niet onder de noemer Dorpsfeest Erm.

Namens het organisatiecomité Dorpsfeest Erm